Korres сключва сделка за осигуряване на бъдещето в Латинска Америка

Следвайки споразумението си с Johnson & Johnson за доставка на продукти за грижа за кожата на Korres в Северна Америка, Korres сега сключи договор за лицензиране на продукти с дъщерни дружества на Johnson & Johnson за продажба и разпространение на продукти с марка Korres в Латинска Америка.

С това споразумение гръцката марка Korres ще получи възнаграждения за продажбите на всички продукти, продавани в Латинска Америка от 2011 до 2019 г.Сделката е сключена на 30 октомври с филиалите Cilag GmbH International и Latam International Investment Company.