Nike Football Flash Flash

Nike Football представя нови цветови начини, с метални суоуши и смела цветна светкавица.

Пакетът Nike Football Metal Flash ще бъде достъпен на 7 февруари чрез приложението Nike Football App и на 9 февруари на www.Nike.com .